Мобильная версия
НОВОСТИ СПРАВОЧНИК ВЕБ-РЕСУРСЫ ВЕБ-ВИЗИТКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ФОРУМ СТАТЬИ
Баннерообмен
  Украинские 100x100
Юридическое обеспечение портала
Юридическая фирма "ЭВЕРЕСТ"
Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович

taurus@skyland.com.ua

Форум - Государство и общество - Кандидат у народні депутати

Самые популярные темы Сейчас на форуме:
0 участников
50 гостей
Добро пожаловать! Вы не зарегистрировались или не ввели пароль.

Государство и общество

Новая тема

~~~START~~~Кандидат у народні депутати~~~END~~~

~~~START~~~~~~END~~~
Добавить
~~~START~~~natalija199484~~~END~~~ 25.10.2014; 00:59
~~~START~~~ ~~~END~~~
~~~START~~~Кандидат у народні депутати по одномандатному виборчому округу № 169 м. Харкова Косінов С.А грубо порушує порядок проведення передвиборної агітації, визначений розділом IX Закону України «Про вибори народних депутатів України».
Зокрема, з матеріалів його передвиборної агітації та з дій представників кандидата, що розповсюджують ці матеріали, вбачаються такі порушення:
- ознаки підкупу виборців;
- не цільове використання коштів виборчого фонду та обман виборців;
- можливе безоплатне, або з порушенням вимог ст.. 73 вказаного Закону застосування політичної реклами.
Зокрема, в агітаційних наметах поряд із наданням агітаційних матеріалів виборцям пропонують пройти безоплатне УЗІ (звертатися по телефонам 756-1-555, 755-0-222). На УЗІ записуються по телефону і пропонують з’явитися за адресою Сумська,90, центр «Єввіва», сказати, що від Косінова С.А. Зараз орієнтоаний запис клієнтів на початок листопада.
Крім цього, пропонують по суботах та неділях отримати безоплатну юридичну консультацію за адресою вул.. Героїв праці, 12в, в ДЮСШ №2.
Згідно вимог ч.ч.1,2 ст.6 Закону України «Про вибори народних депутатів України», вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
Згідно вимог ч.1 ст.68 вказаного Закону, передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
Втім, кандидат у депутати по одномандатному виборчому округу №169 м. Харкова Косінов С.А. через своїх представників у якості передвиборчої агітації розповсюдив «Звіт депутата Харківської міської ради 2010-2014р.» (далі - Звіт), в якому в обсязі 3-х сторінок формату А–4 навів дані про свою роботу в сфері житлово-комунального господарства (ремонт покрівель та козирків, під’їздів, доріг, ліфтового господарства, забезпечення теплом, водовідведення ), про допомогу у сфері охорони здоров’я, правову допомогу населенню, матеріальну допомогу соціально незахищеним жителям, постраждалим а ході АТО та інших питаннях.
Проте, порядок звітування депутатів місцевих рад чітко визначений вимогами Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Зокрема, згідно вимог ч.ч. 1-4 ст.16 вказаного Закону:
Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.
Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.
Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
Таким чином , зазначені законодавчі норми містять вичерпний перелік строків звітування, зміст депутатського звіту та порядок повідомлення про час та місце проведення звіту. Депутатський звіт не може бути предметом передвиборної агітації, бо перш за все, його проведення регламентовано Законом України «про статус депутатів місцевих рад».
Як наслідок, передвиборна агітація кандидата в депутати Косінова С.А. проведена в порушення вимог ч.ч.1,2ст.6; ч.1 ст.68 Закону України «Про вибори народних депутатів України». Крім цього, порушено вимоги ч.ч.1-4 ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
Крім цього, згідно вимог ч.7 ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та їх зустрічей з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюється за рахунок відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.
Зазначена норма є імперативною, тому що не дозволяє використання коштів з інших джерел. Проте, кандидат у депутати Косінов С.А. використав для друкування депутатського звіту кошти свого виборчого фонду, про що свідчить письмова позначка на звіті, що його замовником є Косінов С.А.
Згідно вимог ч.3 ст.49 Закону України «Про вибори народних депутатів України» розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов’язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду забезпечують додержання фінансової дисципліни,цільове використання коштів виборчого фонду.
В порушення вимог вищезазначеної статті, кошти виборчого фонду використані не за цільовим призначенням.
Має також місце передвиборчий обман з метою завоювати голоси виборців. Зокрема, дані Звіту представлені так, що всі ці ремонти та інше зроблені особисто Косіновим С.А., а не за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, що створює неправильне уявлення виборців про реальну роботу депутата та його роль в зазначених подіях.
Згідно вимог ч.6 ст. 73 ЗУ «Про вибори…», партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному окрузі мають право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за виконанням засобів масової інформації, зазначених у ч. 19 ст. 74 цього Закону.
Ст. 73 ч. 7 матеріали передвиборної агітації, передбачені в ч. 6 цієї статті, публікуються на підставі угоди, що складається від імені партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати в одномандатному окрузі розпорядником поточного рахунку відповідного виборчого фонду партії, кандидатом у депутати з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладання угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.
Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія, кандидата у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному окрузі для ведення їх власної передвиборної агітації.
Ст.74 ч. 7 Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частин 5 та 10 ст. 72 і ч. 2 та 7 ст. 73 цього Закону, забороняється агітувати голосувати за або не голосувати за партії, кандидатів у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених Законом, а так само поширювати будь- яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб’єкту виборчого процесу. Авторам і ведучим телерадіопередач, які є кандидатами у депутати, під час виборчого процесу також забороняється у телерадіопередачах вести передвиборну агітацію.
Стаття 68 3. Політична реклама - це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами належить також використання символіки або логотипів партій - суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії - суб'єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій - суб'єктів виборчого процесу також є політичною рекламою.
Стаття 68. 2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
3) проведення публічних *** , дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати;
4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
Стаття 68. 8. Надання кандидатам у депутати в одномандатних округах друкованих площ у друкованих засобах масової інформації здійснюється з додержанням принципу рівних умов.
Кандидат у депутати в одномандатному окрузі фінансує із коштів свого виборчого фонду заходи і матеріали передвиборної агітації та розміщення політичної реклами на власну підтримку.
Підтримка кандидатом у депутати в одномандатному окрузі від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на власну підтримку може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів виборчого фонду цього кандидата у депутати в одномандатному окрузі.
Стаття 74. 7. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними ві~~~END~~~

~~~START~~~~~~END~~~
Вход для зарегистрированых:

Для того чтобы иметь возможность задавать вопросы и отвечать на них - зарегистрируйтесь. Если вы зарегистрированный пользователь - введите свой пароль и email
* E-mail:
* Пароль:
Сохранить данные о пользователе
 
Чтобы напомнить пароль - введите только email и пароль Вам вышлют по почте
Ссылки
Продвижение оптимизация сайтов Харьков
эффективное продвижение сайтов в поисковых системах
Рекламное агентство Харьков:
изготовление и размещение наружной рекламы, типография, реклама в метро